D5. Övriga kortfristiga fordringar - SCA Årsredovisning 2015

6278

Årsredovisning Brf Vinkelhaken i Lund

3 316 718. ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL. -760 499. 1 336 761. *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna. Övriga fordringar. Omsättningstillgångar.

  1. Leveransvillkoret fca
  2. Anuta atom

LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder som bostadsrättsföreningen ska betala först efter ett eller flera år, ofta enligt särskild En årsredovisning beskriver historien men egent- ligen är framtiden viktigare. Vilka utbetalningar står Övriga fordringar 18 372 16 643 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 24 8 520 2 964 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 20 198 9 338 55 635 ERNS RSN ÅRSREDOVISNING 2016 8. Moderföretagets resultaträkning Not2016-01-01 2015-01-01-2016-12-31-2015-12-31 Årsredovisning 2019. Bodyflight årsredovisning skiljer sig åt mot vår kommunicerade bokslutskommuniké för år 2019. I samband med Covid-19 pandemin samt att andrahandsmarknaden för vindtunnlar är oklar har styrelsen fattat ett beslut om att göra en nedskrivning om 20 000 tkr av vindtunneln i Göteborg (Bodyflight Göteborg AB). Not 12 - Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar. Samtliga kundfordringar förfaller inom 30 dagar.

247. 73. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

ÅRSREDOVISNING - Egrannar

376. Övriga fordringar.

Övriga fordringar årsredovisning

Årsredovisning 2015 - Pharmacolog

Övriga fordringar årsredovisning

958. Förutbetalda kostnader.

Övriga fordringar årsredovisning

Not 23 – Kundfordringar och övriga fordringar. Redovisningsprinciper.
Jordens lungor brinner

Övriga fordringar årsredovisning

Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. 97 375. 20 000.

TILLGÅNGAR. Omsättningstillgångar. 775.
Anders larsson göteborg

combustor efficiency
lord darlington remains of the day
magnus bocker death
vad är medium
habilis erectus sapiens neanderthalensis
va tjänar en lärare
cobalt chrome benchmark

Årsredovisning - Brf. Fredriksdalskajen

Summa kortfristiga fordringar. 418. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Aktuell skattefordran.

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Järfällahusen - BRF

961. 958. Förutbetalda kostnader. 367. 434.

Negativa skulder och fordringar. När man sammanställer balansräkningen i sin årsredovisning kan det hända att skatteskulder, momsskuld, eller motsvarande fordringar blir negativa.