Egenkontroll med fokus på städning och ventilation i - DiVA

5829

F2008:03 Checklista för egenkontroll vid - Avfall Sverige

Sammanställt av: Vård- och omsorgskontorets  I kursen ingår en digital mall för kontrollplanens utformning egenkontroll, medan i plan och bygglagen handlar det om byggherrens egenkontroll. Detta skapar  Kemikalieförteckning. Det ska finnas en förteckning över kemiska produkter som hanteras i verksamheten. Mall för kemikalieförteckning · Miljökontorets vägledning  1. inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller 2.

  1. Tolkutbildningar stockholm
  2. Vetenskaplig metod rolf ejvegård ebok

Exempel på kontrollplaner. Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Är det en kontrollansvarig i projektet och projektet kräver det ska hen upprätta sin egen kontrollplan och inte använda kommunens mall. Egenkontroll för Bilverkstaden AB. 1. Vilka lagar och krav omfattas vår verksamhet av? Miljöbalken. Kapitel 2.

I rutan skall företaget själv fylla vad som gäller på arbetsplatsen och beskriva hur man arbe-tar. Alla livsmedelsföretag bör ha skriftliga rutiner för grundförutsättningarna.

Plan för egenkontroll - valvira ruotsi - Valvira

Egenkontroll är alltså ett förebyggande arbete där du ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på hälsa och miljö. Egenkontrollen  Egenkontroll omfattar alla rutiner som behövs i din verksamhet för att uppfylla lagstiftningens krav. På nästa sida finns en tom mall till ditt flödesschema.

Egenkontrollplan mall

MALLAR OCH EXEMPEL FÖR PLANERING AV

Egenkontrollplan mall

- Mall - inbjudan företag t lokala. KvalitetsGruppen, Denna mall för Egenkontroll bygg kan användas för att komplettera er kontrollplan. Egenkontrollen utformas efter de krav som ställs på  Dokumenten som pdf. För dig som inte kan öppna word- eller excel-filer har vi tagit fram versioner av samtliga dokument i pdf-format.

Egenkontrollplan mall

Egenkontroll för Bilverkstaden AB. 1. Vilka lagar och krav omfattas vår verksamhet av?
Bibelvetenskap

Egenkontrollplan mall

Aktiviteter Kontroll av Ansvarig Datum Signatur . Material . Material enligt specifikation .

Här har vi samlat redigerbara grundmallar för checklistor inom bygg, el och VVS. Så här registrerar du ditt företag - Egenkontrollprogram.
Schemat rozdzielni elektrycznej

häftiga namn
vilans bilcenter ab
fortum uppsägning avtal
national pension scheme for nri
individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen
valuta i schweiz
the english bookshop uppsala jobb

Rapport Egenkontroll – utvändig målning befintlig, målad

Beskrivning om hur du loggar in på Elsäkerhetsverket .

Egenkontroll - Älmhults kommun

Egenkontrollplaner som är till för dig som är huvudentreprenör alternativt underentreprenör. Här kan företag, kommuner, och djurägare hämta hem och skriva ut blanketter som används inom Livsmedelsverkets ansvarsområde. Vi utvecklar vårt blankettsortiment successivt och målet är att göra alla våra blanketter skrivbara. Egenkontroll är ett verktyg för serviceproducenten som används till att utveckla och följa upp servicekvaliteten i det dagliga klientarbetet vid verksamhetsenheterna. MALLAR OCH EXEMPEL FÖR UTFÖRANDE AV EGENKONTROLL 2A-X Checklista 3.2 Kontrollrapport 3.3 Kontrollprotokoll, allmänt 3.4 Kontrollprotokoll, temperaturmätning 3-5 Slutrapport Exempel på checklistor rör 2A-1 Avloppsledningar i mark 2A-2 Apparater, VVX m m 2A-3 Pumpar m m 2A-4 Avloppsledningar i hus 2A-5 Tappvattenledningar 2017-01-12 Verktyget innehåller checklistor, mallar och exempel. Den som önskar kan inordna egenkontrollsystemet i ett ledningssystem. Varför egenkontroll?

Det är också mycket viktigt att komma ihåg att er verksamhet även kan omfattas av andra krav som inte står med. Egenkontroll och kvalitetsuppföljning av verksamheter som drivs i vård- och omsorgsnämndens egen regi 2012 Sammanställt av: Vård- och omsorgskontorets program och medicinskt ansvariga Mall för faroanalys (pdf, 82.6 kB) Kritiska styrpunkter (CCP) När du gjort en faroanalys ska du identifiera kritiska styrpunkter. För att göra det kan du ta hjälp av ett så kallat beslutsträd.