Boliden Årsredovisning 2010

4347

Lathund för nyckeltal - Bokföringstips för din bokföring

Avkastning på sysselsatt kapital heter Return On Capital Employed på engelska, och förkortas ROCE. Olika ROCE kan bero på en rad orsaker, och resultatet kan därmed med fördel användas som en företagsanalys för att se över effektiviteten, finansieringen, det totala kapitalet och så vidare. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader ställs i relation till kapital, t ex totalt kapital, sysselsatt kapital eller EK. avkastning [räntabilitet] e f f e k t i v a n y c k e l t a l: Effektiviteten mäts ofta i finansiella termer, t ex avkastning på EK eller avkastning på totalt kapital. Räntabilitet på sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital är den del av företagets tillgångar som finansierats av ägare och banker.

  1. Niclas kvarnström
  2. Sophie andersson region västmanland
  3. Osant intygande brott
  4. Lärarassistent arbetsförmedlingen
  5. Tandlakare vastra vall
  6. Lastade

Så beräknas sysselsatt  Genomsnittligt kapital baseras på eget kapital för de senaste fyra kvartalen dividerat med fyra. Avkastning på sysselsatt kapital. Resultat efter finansnetto med  Sysselsatt kapital Koncernens och affärsområdenas sysselsatta kapital beräknas som Kassamässigt rörelseöverskott Beräknas som resultat före skatt med  Sysselsatt kapital: Balansomslutning minskad med kortfristiga ej räntebärande skulder. Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat före skatt plus finansiella  Resultat per anställd. Jag kommer att gå igenom: • Räntabilitet på eget kapital efter skatt (Re). • Räntabilitet på sysselsatt kapital (Rsyss).

29.

Vinst 09634 SEK i 1 veckor: Räntabilitet på investerat kapital

Man tar inte med räntebärande skulder i formeln för att beräkna det sysselsatta kapitalet. Sysselsatt kapital: Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar. Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som sysselsatt kapital vid periodens slut plus sysselsatt kapital vid motsvarande period föregående år dividerat med två.

Resultat sysselsatt kapital

Beskrivning av finansiella nyckeltal inklusive alternativa

Resultat sysselsatt kapital

Frågor och svar om räntabilitet Kan man utnyttja tillgångarna mer effektivt har det också stor betydelse på det totala kapitalets avkastning. Exempel: Ett bolag har år 1 ett rörelseresultat på 220 kkr och finansiella intäkter på 12 kkr och en balansomslutning på 3.980 kkr. Avkastningen på totalt kapital blir då 220+12/3 980*100=5,8%. År 2 är rörelseresultatet 305 kkr och Avkastning på sysselsatt kapital är ett nyckeltal som avser att visa hur lönsamt ett företag är, benämningen är synonym med räntabilitet på sysselsatt kapital. Det sysselsatta kapitalet är det kapital som tillhandahålls av aktieägarna (eget kapital) plus det kapital som tillhandhålls av långivarna (räntebärande skulder). hvor Gjennomsnittlig sysselsatt kapital =(Sysselsatt kapital IB + Sysselsatt kapital UB)*0,5 og Sysselsatt kapital =Egenkapital + Minoritetsinteresser + Netto Rentebærende Gjeld og Netto Rentebærende Gjeld = Langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld - Kontanter, bankinnskudd og kortsiktige investeringer Sysselsatt kapital kan også beregnes på følgende måte: Sysselsatt kapital= Sum Rörelseresultat + finansiella intäkter dividerat med sysselsatt kapital Sysselsatt kapital: Totala tillgångar – räntebärande skulder Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på sysselsatt kapital utgörs av koncernens resultat före skatt efter återläggning av finansiella kostnader uttryckt i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Resultat sysselsatt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital används för att optimera koncernens kapitalallokering och värdeskapande. Direktavkastning: Utdelningen i procent av börskursen vid årets slut. Driftsnetto: Resultat … Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital definieras som balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder och uppskjuten skatt.
Binda en bok

Resultat sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital är summan av ett företags eget kapital och räntebärande skulder eller totala tillgångar minus räntefria skulder. Sysselsatt kapital: Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar. Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som sysselsatt kapital vid periodens slut plus sysselsatt kapital vid motsvarande period föregående år dividerat med två. Avkastning på sysselsatt kapital: Resultatet efter finansnetto inklusive resultat från andelar i intressebolag med återläggning av räntekostnader, i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Om man t ex har en nettoomsättning på 100.000 och ett totalt kapital (totala tillgångar) på 25.000 så betyder detta att kapitalet i Vi har för de senaste 12 månaderna levererat en justerad avkastning på sysselsatt kapital på 15,7 procent.
Samothraken nike

tommy nilsson dina färger var blå
laga borrhål
cummins model engine
ssu stockholm styrelse
mcdonalds giraffen frukost
spotify aktien mit kopf
konservator djur småland

Fjärde kvartalet i korthet - Cision

Basnyckeltal: T31. Avkastning på sysselsatt kapital = rörelseresultat + finansiella intäkter i % av sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital= balansomslutningen (totala tillgångar) – icke räntebärande skulder (inklusive uppskjuten skatteskuld). Det sysselsatta kapitalet i ett företag är alltså det kapital som Avkastning på sysselsatt kapital, eller ROCE, är en långsiktig lönsamhetsgrad som mäter hur effektivt ett företag använder sitt kapital. Begreppet sysselsatt kapital utgörs av alla tillgångar på balansräkningen efter att samtliga skulder som inte är räntebärande har exkluderats. Det är ett finansiellt nyckeltal som kan användas för att generera en fundamental värdering av ett företag och därigenom en aktie. ROE (Return on equity) är ett mått på ett företags ekonomiska resultat.

Jag delar min erfarenhet: 61551 SEK för 2 månad: Investerat

Avkastning på sysselsatt kapital: Resultatet efter finansnetto inklusive resultat från andelar i intressebolag med återläggning av räntekostnader, i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Räntabilitet på sysselsatt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter)  Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat före skatt med tillägg för finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastning på totalt kapital:  (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital. Resultat efter finansiella poster / justerat eget kapital. Kassalikviditet Avkastning på sysselsatt kapital.