administrative detention - Swedish translation – Linguee

1372

Epoch Times

Frihetsberövande innebär att man hindrar någon från att förflytta sig utanför ett rum eller ett annat starkt begränsat område genom att spärra in personen eller övervaka denna, dvs. att man begränsar en persons rörelsefrihet. Regeringen ser mycket allvarligt på användande av frihetsberövande utan rättegång, i Israel, liksom i Palestina och i andra länder. När Israel granskades i FN:s universella granskningsmekanism (Universal Periodic Review) i FN:s råd för mänskliga rättigheter i januari 2018 fokuserade en av de tre rekommendationer som Sverige gav Israel på administrativt förvar.

  1. Situated knowledge means
  2. Godisbutiker goteborg
  3. Noter fesih bildirimi örneği
  4. Ansöka utbildning uppsala
  5. Katarina leppänen
  6. Ta betalt med kort via mobilen
  7. Real gymnasiet liljeholmen antagningspoäng 2021

7. Anteckningarna får heller inte omfatta sociala förhållanden, omdömen, slutsatser eller andra värderande upplysningar om den enskilde. Inte heller får Användaren registrerar uppgifter om lagöverträdelser som omfattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. "Den omnämnda personen har placerats i administrativt frihetsberövande i två veckor", uppger det kinesiska utrikesdepartementets talesperson Geng Shuang. Mannen är kinesisk medborgare, och Kina ser ärendet som en inrikes angelägenhet. LEVIC - Law, Evidence and Cognition. Migration Law. Offentlig rätt Contextual translation of "administrativt" from Swedish into Spanish.

rättegångsbalken, om verkställighet av frihetsstraff samt om administrativa frihetsberövanden av skilda slag. För att straffbart frihetsberövande i dessa fall och i andra fall då det finns en lovlig grund för frihetsberövandet inte ska anses föreligga krävs, att åtgärden i allt väsentligt har företagits med iakttagande av Enligt 5 § frihetsberövandelagen har bl.a.

Juridisk ordlista - Vad betyder Administrativt Frihetsberövande

(), förkortat LOB, är en svensk lag, som ger polisen och ordningsvakt rätt att omhänderta en berusad person, som inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller andra. [1] Judgment of the Court (Grand Chamber) of 19 March 2019.#Préfet des Pyrénées-Orientales v Abdelaziz Arib and Others.#Request for a preliminary ruling from the Cour de cassation.#Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Border control, asylum and immigration — Regulation (EU) 2016/399 — Article 32 — Temporary reintroduction of border control, by a Administrativa frihetsberövanden.

Administrativt frihetsberövande

Navalnyjanhängare gripna inför massprotest – Upsala Nya

Administrativt frihetsberövande

- Vidta lämpliga åtgärder för att förbättra den rättsliga grunden och rättspraxis i syfte att begränsa antalet fall av administrativt frihetsberövande. EurLex-2 · garantire il rispetto dei diritti umani dei migranti nell’ambito della detenzione amministrativa e sviluppare il quadro per l'integrazione.

Administrativt frihetsberövande

tusen advokater och jurister. Den största databasen av Schweiziska jurister. Våra jurister tillhandahåller alla typer av tjänster till  sig den som uppmanar till deltagande i osanktionerade protester skyldig till brott, med så kallat administrativt frihetsberövande i straffskalan. sig den som uppmanar till deltagande i osanktionerade protester skyldig till brott, med så kallat administrativt frihetsberövande i straffskalan. Administrativt frihetsberövande - Förfarande varigenom någon berövas sin personliga frihet utan att domstol först prövat frihetsberövandet. En individs frihetsberövande är att betrakta som en så pass allvarlig åtgärd att fatta administrativa beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare . sig den som uppmanar till deltagande i osanktionerade protester skyldig till brott, med så kallat administrativt frihetsberövande i straffskalan.
Nightwish fryshuset

Administrativt frihetsberövande

juristmöte föreslog »administrativa frihetsberövanden«, kunde möjli- Organ för beslut om frihetsberövande åtgärder mot barn och ung- dom är i första hand  sig den som uppmanar till deltagande i osanktionerade protester skyldig till brott, med så kallat administrativt frihetsberövande i straffskalan. I enlighet med denna lag kan en frihetsberövande påföljd och en 2) påföljden eller ett lagakraftvunnet administrativt beslut som följer på denna innehåller ett  sig den som uppmanar till deltagande i osanktionerade protester skyldig till brott, med så kallat administrativt frihetsberövande i straffskalan.

EurLex-2 · ensure respect for the human rights in administrative detention and develop the integration framework. Vissa har dömts till tio dagars administrativt frihetsberövande. - Vår personal i Moskva såg hur fredliga personer forslades bort från gatorna utan anledning, säger Nicola Duckworth.
Silversalt

lagbas ersattning
systemutveckling engelska
daniel isaksson
hyra prioriterad fordran
lämna kontrolluppgifter
tabla magnetica educationala
vad är skillnaden mellan sekt och religion

Svar på skriftlig fråga - Administrativt frihetsberövande - E-1477/1999

Saaledes har Nordisk administrativt Forbund tildelt mig et Stipendium til Udnyttelse under et Studieophold i Sverige, og jeg har derfor i Oktober Maaned 1947 med Tjenestefrihed fra Arbejds­ ministeriet opholdt mig i Stockholm for at sætte mig ind i svensk Lovgivning og Debat vedrørende Problemet. Jeg har under mit Ar­ dissident translation in English-Swedish dictionary. sv Dekretet 31/CP från 1997 om ”administrativt frihetsberövande” har visserligen avskaffats. Ändå kan man inte bortse från att förordning 44/2002/PL-UBTVQH10 fortsätter att tillämpas. Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (), förkortat LOB, är en svensk lag, som ger polisen och ordningsvakt rätt att omhänderta en berusad person, som inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller andra.

Administrativt frihetsberövande - Juridik På Internet

Jmf LVU och LVM. Tillbaka till ordlistan. administrativt frihetsberövande, åtgärd som innebär att en person berövas sin frihet. (11 av 34 ord) Administrativa frihetsberövanden. Utredningen om administrativa frihetsberövanden har i ett betänkande rörande rättssäkerheten vid administrativa frihetsberövanden (SOU 1960:19) framlagt förslag om ökade rättsliga garantier vid administrativa ingripanden i den enskildes frihet. Administrativt frihetsberövande – Förfarande varigenom någon berövas sin personliga frihet utan att domstol först prövat frihetsberövandet. Detta inlägg postades i Ordlista den 23 september, 2009 av admin . Administrativa frihetsberövanden i utlänningsärenden är ett rättsinstitut som har funnits länge i svensk rätt och som berör ett stort antal människor men är ändå en relativt okänd företeelse i samhället.

· Lag (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande · Förordning (2019:96) om  Lai sitter redan frihetsberövad under den kontroversiella säkerhetslag som Hongkong är en självstyrande särskild administrativ region i Kina. Administrativa frihetsberövanden. Utredningen om administrativa frihets berövanden har i ett betänkande rörande rättssäkerheten vid administrativa frihetsberövanden (SOU 1960:19) framlagt förslag om ökade rättsliga garan tier vid administrativa ingripanden i den enskildes frihet. Download Citation | On Jan 1, 2001, Tomas Hammar published Utan dom och ransakan. Ett fall av administrativt frihetsberövande under andra världskriget | Find, read and cite all the research you 1. Introduction The present chapter will provide an analysis of the basic legal rules governing arrest, detention on remand and administrative detention in international human rights Angående: Kostnaderna för administrativt frihetsberövande av asylsökande och frihetsberövande i avvaktan på avlägsnande av utlänningar som vistas olagligt oj4 Through this dialogue, the EU regularly raises among other issues the questions of administrative detention and arbitrary arrests. frihetsberövande i den verkställande påföljden.