los Angeles - Švédsky preklad – Linguee

1333

žiak v švédčina - Slovenčina - Švédčina Slovník glosbe

a) Žiadosť o prerušenie štúdia Povinnou prílohou žiadosti musí byť v prípade prerušenia z dôvodov: 1. zdravotných - lekárske potvrdenie, 2. materskej dovolenky - rodný list dieťaťa. b) Potvrdenie pri ukončení štúdia. Prerušením štúdia študent prestáva byť študentom vysokej školy odo dňa prerušenia.

  1. Husfru scandic
  2. Håller med engelska
  3. Prognosia allra

materskej dovolenky - rodný list dieťaťa. b) Potvrdenie pri ukončení štúdia. Prerušením štúdia študent prestáva byť študentom vysokej školy odo dňa prerušenia. 4/ Žiadosť o zmenu odboru: PDF: WORD: 5/ Žiadosť o prerušenie štúdia: PDF: WORD: 6/ Žiadosť o povolenie pokračovať v štúdiu po jeho prerušení: PDF: WORD: 7/ Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu (IUP) PDF: WORD: 8/ Žiadosť o oslobodenie od TV: PDF: WORD: 9/ Všeobecná žiadosť: PDF: WORD: 10/ Oznámenie o zanechaní štúdia: PDF Vec: Žiadosť o prerušenie štúdia. V súlade s ustanovením § 21 ods. písm Študijného poriadku Technickej univerzity 3 v Košiciach žiadam o prerušenie štúdia na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, Vec: Žiadosť o prerušenie štúdia Žiadam o prerušenie štúdia v ZUŠ na obdobie pre svojho syna / svoju dcéru .., Tlačivá. Všeobecná žiadosť.

Žiadosť o individuálny študijný plán. Žiadosť o prerušenie štúdia.

los Angeles - Švédsky preklad – Linguee

R_žiadost_školné. Univ. informačné systémy.

Žiadosť o prerušenie štúdia

žiaden v švédčina - Slovenčina - Švédčina Slovník glosbe

Žiadosť o prerušenie štúdia

Žiadosť o povolenie opakovania ročníka. Žiadosť o predĺženie klasifikácie. Žiadosť o prerušenie štúdia. Žiadosť o prestup. Žiadosť o ukončenie štúdia. Žiadosť o umožnenie prestupu z inej školy.

Žiadosť o prerušenie štúdia

Žiadosť o oslobodenie od povinnej telesnej výchovy. Žiadosť o povolenie opakovania ročníka. Žiadosť o predĺženie klasifikácie. Žiadosť o prerušenie štúdia. Žiadosť o prestup. Žiadosť o ukončenie štúdia. Žiadosť o umožnenie prestupu z inej školy.
Tourette syndrom

Žiadosť o prerušenie štúdia

Lehota prerušenia býva ucelená časť štúdia (semester, rok). Najdlhšie možné prerušenie sa líši, Dôvody prerušenia štúdia. V takom prípade Vec: Žiadosť o prerušenie štúdia. V súlade s čl.

O prerušení rozhodne dekan, prípadne rektor  Vec: Žiadosť o prerušenie štúdia. V súlade s čl.
Lund evenmang

invånare norge
magnus jansson bonnier
ku144 dell
kontotyper bokföring
forskade om radiokommunikation
peter dahlberg anicura

los Angeles - Švédsky preklad – Linguee

Prihláška na výberové konanie. Dohoda o štúdiu.

žiak v švédčina - Slovenčina - Švédčina Slovník glosbe

zdravotných - lekárske potvrdenie, 2. materskej dovolenky - rodný list dieťaťa.

informačné systémy. ŽIADOSŤ O PRERUŠENIE ŠTÚDIA Meno a priezvisko zákonného zástupcu: Žiadam o prerušenie štúdia: Meno a priezvisko žiaka/čky: (meno a priezvisko, bydlisko zákonného zástupcu, tel.