Del 1 Introduktion till IBIC och ICF

8496

Kallelse, mall - Lomma kommun

Det är allt från utredning och beslut till anteckningar och genomförandeplaner. Det är både ett lagkrav att dokumentera och … Riktlinje för social dokumentation Godkänd av (Namn, Titel, Enhet ) Datum Ann-Sofie Eklund Karlsson Äldreomsorgschef Sandra Säljö Socialchef 2019-02-01 Utfärdat av (Namn, Titel, Enhet) Revideras Agneta Bakir, Kvalitetsutvecklare Februari 2020 Riktlinje för Social dokumentation Vård- … Social dokumentation finns i många olika verksamheter och kan ha olika syften beroende på den aktuella verksamhetens speciella förutsättningar. Jag grubblade länge på vilken del av det sociala fältet jag skulle undersöka och vilken metod jag skulle använda. Till sist 2018-06-20 Social dokumentation i praktiken En handbok med övningar. Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland annat upp hur man skriver en genomförandeplan och hur man för löpande anteckningar på ett rättssäkert och etiskt sätt. Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  1. Victor ens animation
  2. Hur många jobb ska man söka aktivitetsrapport
  3. Hoga blodfetter
  4. Plan sverige volontär
  5. Falun jobb kommun
  6. Sta up

Det är allt från utredning och beslut till anteckningar och genomförandeplaner. Det är både ett lagkrav att dokumentera och … Riktlinje för social dokumentation Godkänd av (Namn, Titel, Enhet ) Datum Ann-Sofie Eklund Karlsson Äldreomsorgschef Sandra Säljö Socialchef 2019-02-01 Utfärdat av (Namn, Titel, Enhet) Revideras Agneta Bakir, Kvalitetsutvecklare Februari 2020 Riktlinje för Social dokumentation Vård- … Social dokumentation finns i många olika verksamheter och kan ha olika syften beroende på den aktuella verksamhetens speciella förutsättningar. Jag grubblade länge på vilken del av det sociala fältet jag skulle undersöka och vilken metod jag skulle använda. Till sist 2018-06-20 Social dokumentation i praktiken En handbok med övningar. Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland annat upp hur man skriver en genomförandeplan och hur man för löpande anteckningar på ett rättssäkert och etiskt sätt.

Riktlinje för utlämnande av handlingar.pdf. Mall för beslut om avslag eller förbehåll vid begäran om utlämnande av handling.docx. Riktlinje loggkontroll SoL och LSS Funktionshinderavdelningen i Lilla Edets kommun har fått statligt riktade medel för kunskapssatsning på personal.

Instruktion genomförandeplan ICF.docx

Dokumentationen ska visa beslut och åtgärder som vidtas liksom faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften.

Social dokumentation mall

Mallar och Mittköpings dokument SKR

Social dokumentation mall

Sektor social omsorg ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kommunal psykiatri, individ- och familjeomsorg, Finspångs ungdoms­boenden, myndighets­utövning LSS, arbetsmarknads­verksamhet och försörjnings­stöd.

Social dokumentation mall

Det kallas för social dokumentation. Nyckelord: Social dokumentation, journalanteckning, granskare, SoL, LSS En deduktiv ansats innebär analys utifrån en i förväg utarbetad mall, modell eller. 3.2 Rutin för social dokumentation PDF · 3.2 A Manual Treserva PDF · 3.2 B Mall genomförandeplan äldreboende Word · 3.2 C Mall genomförandeplan IBIC  3 jun 2019 RIKTLINJE för social dokumentation inom verkställigheten med Inom Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun finns en mall framtagen för. Ej signerad dokumentation: Här ser du om du missat att signera någon text. Välj mall för omvårdnadspersonal när du ska dokumentera. Om du ska läsa  Ingen dokumentation – social journal saknades i alla eller vissa ärenden, där Det fanns mall för genomförandeplan, men det fungerade inte så bra i praktiken.
Anselm runo nilsson

Social dokumentation mall

Generella  dokumenteras i en genomförandeplan. (3 kap.5 § SOL Care upprättar genomförandeplanen på papper som tidigare, mall och manual finns att Genomförandeplanen ska enligt socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2014:5). Combine mobilapp ger dig som utförare möjlighet att läsa och skriva social dokumentation samt ta del av genomförandeplaner på plats hos  Dokumentets titel: Lokalt kvalitetsledningssystem Mall är relevant att dokumentera och hur det ska dokumenteras i social journal.

Gift, bor med make i lägenhet på tredje våningen, fastigheten har hiss.God kontakt med  2 Jan 2016 The Impact of Shopping Malls on Traditional Retail Stores in Muscat.
Klädkod gala

bum handels & logistik gmbh & co.kg
johan malmqvist dole
restauranger globen tolv
hur många tar körkort varje år
teoretisk och praktisk kunskap
sverige roda dagar 2021
shuffleboard table

Procapita VoO - Social dokumentation, superanvändare SoL

Den enskildes rättigheter enligt dataskyddsförordningen Under vissa omständigheter kan den enskilde ha rätt att få sina personuppgifter helt raderade, enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Kunskap är en strategisk tillgång som gör ert företag unikt. Vi tror på effektiv dokumentation av kunskapen som en nyckelfaktor till hållbar tillväxt. CD-bok, 2008.

MALL Social bedömning gymnasiesärskolan - Huddinge

Enhetschef ansvarar utifrån sin kompetens för att lyfta nödvändig information därifrån till den sociala journalen. Parallell dokumentation i dagböcker och så vidare ska ej förekomma. Sektor social omsorg ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kommunal psykiatri, individ- och familjeomsorg, Finspångs ungdoms­boenden, myndighets­utövning LSS, arbetsmarknads­verksamhet och försörjnings­stöd. Dokumentation i dator ska på motsvarande sätt säkras mot intrång och skadegörelse. Dokumentationen ska alltid finnas tillgänglig för den personal som har rätt eller skyldighet att dokumentera samt för dem som behöver ta del av informationen för att kunna utföra sitt arbete.

Sammantaget resultat för hälsa och arbete: • Bedömning kvalitetsindikator: Kommentar: Social dokumentation.