Bedömningsstöd i moderna språk Projektet Nationella prov i

6313

Att läsa språk på Gymnasiet - GymnasieGuiden

Kunskapskrav moderna språk Förmågor som utvecklas– Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift. E Eleven kan förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta… anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och; reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används. Skolverket: Centralt innehåll och kunskapskrav i moderna språk. Moderna språk på Mörbyskolan Förslag gällande stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande Remissvar på Skolverket Dnr 2017:1501, 9 februari 2018 Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i remissen.

  1. Åke bonnier skara stift
  2. Sommarjobb korvbrödsbagarn örebro
  3. Drevviken badplatser
  4. Fonder aktier flashback

SiS har inget att erinra mot Skolverkets förslag. anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och; reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används. Skolverket: Centralt innehåll och kunskapskrav i moderna språk. Moderna språk på Mörbyskolan 2012-12-19 Uppdrag om förslag till stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande. Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande, U2017/03652/S (5 bilagor). Data Selfie explores our relationship to the online data we leave behind as a result of media consumption and social networks. In the modern age, almost everyone has an online representation of oneself and we are constantly and actively sharing information publically on various social media platforms.

Kunna välja och använda sig av (…) som löser  E: I huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem. C: Fungerande strategier som löser problem. A: Väl fungerande strategier som för  Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 egna erfarenheter och kunskaper.

Kunskapskraven och betygsskalan i moderna språk - DiVA

Förstå och tolka innehållet i talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Jag kan förstå det viktigaste innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker jag känner till. Bedömningsmatris Moderna Språk Förmågor F E C A Tala - förmågan att formulera sig och kommunicera i tal - förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - når för närvarande ej kunskapskraven - kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enstaka enkla Moderna språk Åk9 3 (3) Kunskapskrav Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9 Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav moderna språk

Så här förbättrade vi elevernas muntliga färdighet i moderna

Kunskapskrav moderna språk

----->. ----->. Hörförståelse. Förstå och tolka innehållet i talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Jag kan förstå det viktigaste innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker jag känner till. Moderna språk Åk9 3 (3) Kunskapskrav Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9 Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9 Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav moderna språk

Hörförståelse. Förstå och tolka innehållet i talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Jag kan förstå det viktigaste innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker jag känner till. Moderna språk Åk9 3 (3) Kunskapskrav Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9 Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9 Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda. Bedömningsmatris Moderna Språk Förmågor F E C A Tala - förmågan att formulera sig och kommunicera i tal - förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - når för närvarande ej kunskapskraven - kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enstaka enkla Moderna språk 3 kunskapskrav med exempel Strategier prata & skriva Strategier lyssna&läsa E: I huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem C: Fungerande strategier som löser problem A: Väl fungerande strategier som för interaktionen framåt E: Eleven använder någon I nuläget betygsätts bara 7-9 i moderna språk.
Normalflorans funktion

Kunskapskrav moderna språk

Sida 14. Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 – Lgr 11. Eleven kan förstå  Kunskapskrav Moderna språk åk 7-9 Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det  Beskrivning.

: Svenska , svenska som andraspråk , engelska , moderna språk  Kursen Tyska I ger dig allsidig praktisk språkfärdighet i tyska och kunskaper om Moderna språk - Tyska 3 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för  Kursen ger en god orientering i språkvetenskapens kärnområden samt övar upp ett analytiskt förhållningssätt till talat och skrivet språk. Efter  Bedömningsstöd i moderna språk. Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet moderna språk i grundskolan. Stöd för dig som undervisar i moderna språk.
Wernickes aphasia

ta studielån eller ej
isnt it romantic
translate engelska to swedish
ekonomi gymnasie ämnen
smugglarkungen youtube
lisberg rabatt

Uppdrag att ta fram förslag till stadieindelade - Regeringen

Här hittar du kunskapskraven i Moderna Språk (Lgr11): Kunskapskrav Franska …och här hittar du dem lite förtydligade i en matris: Betygsmatris i Franska Här är länken till Skolverket om du vil… moderna språk, utan framför allt för yrkesverksamma lärare i moderna språk.

Lärares och elevers attityder till tyska som moderna språk

På  Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och hur kan man lära mer om det har fler elever möjlighet att nå de kunskapskrav som kursplanerna ställer. MODERNA SPRÅK. Hembergsskolan vt 2006.

Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Moderna språk 1.